iso22000

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre de kurulabilmektedir.

Yararları

 • Kurum sahiplerinin güvenli gıda üretimi yönetimini kolaylaştırması
 • Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
 • Müşterilerin güvenli gıda ile ilgili taleplerinin karşılanması
 • Müşteri memnuniyetinin ve güveninin sağlanması
 • Kurumun piyasada değer ve itibar kazanması
 • Hatalı ürün üretme riskinin azaltılması
 • Gıda israfının ( gıda bozulmaları vs) ürün kayıplarının ve maliyetlerin azaltılması
 • Ürün geri toplama riskinin azaltılması
 • Gıda zehirlenmeleri ve zararları risklerinin düşürülmesi
 • Yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi
 • Çalışma ortamının iyileşmesi
 • Uluslararası bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olunması
 • İhalelere katılmak ve ihracat yapmak için ticaret kolaylığının sağlaması

Firmamız bu sertifikasyon hizmetini firmanıza kazandırmak konusunda sizlere çözüm ortağı görevi yapmaktadır. Tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek…